AVALEHT TOOTED TEENUSED MEIST KONTAKT PARTNERID
 
 
et |  en |  ru | 

Miks Sampo Rosenlew?

 

ÜLDISED FAKTID HARVENDUSRAIE KOHTA

Metsamajandamise eesmärk on puidutoodangu kvantitatiivne ja kvalitatiivne maksimeerimine. Sama eesmärk on kõikidel raieoperatsioonidel, mis jaotuvad kahte liiki:

1. Raiumine kasvu parandamiseks, siia kuulub ka harvendusraie.

2. Lageraie, mille eesmärk on vanade puude asendamine.

Harvendamise eesmärk on koondada metsapinnase tootmisvõimsus ja puidu kasvatamine teatud üksikutele puudele. Soovitud tulemuseks on hea kvaliteediga suured puud. Kogu puistu peaks kasvatama tihedat, ühtlast ja tervet metsa. Metsamasinad peaksid olema tehniliselt sobivad ja arvestama raietegevuse eesmärki. Järelikult peavad tihedas metsas töötavad harvendusraie masinad olema suhteliselt väiksed, hea manööverdusvõimega ja sobilikud tööks lankidel, kus ei tohi kahjustada allesjäävaid puid. Masinate liikumiseks kasutatavate metsateede pindala tuleb hoida võimalikult väike, sest puudele peab kasvamiseks jääma võimalikult palju ruumi. Seepärast sobivad Sampo Rosenlewi masinad kasutamiseks just harvendusraies.

 

HARVENDUSRAIE ÖKONOOMSUS

Nagu igas puidutootmise etapis, peavad ka harvendusraie puhul olema kulud minimeeritud. Samas ei tohi kulude kokkuhoid halvendada töö tulemust, st tõhusust ja kvaliteeti. Mehhaniseeritud raie kulud jagunevad laias laastus kolmeks:

1. Kapitalikulu, mis oleneb varustuse soetusmaksumusest.

2. Tööjõukulu, mis koosneb töötasust ja seonduvatest lisakuludest.

3. Jooksvad kulud, nt kütus, määrded, hooldus, transport, kindlustus.

Kapitalikulu saab vähendada kõige odavama metsamasina soetamisega. Tööjõukulude vähendamine tehniliste lahendustega ei ole võimalik. Jooksvaid kulusid saab kontrollida kõige ökonoomsemate alternatiivide valikuga. Kuna Sampo Rosenlewi harvendusraie harvesterid ja forvarderid on tõestanud oma töökindlust, nende hind on väga konkurentsivõimeline ja kütusekulu väike, on nad parim valik.

 

 

Sisukaart |  TOOTED  BRÄNDID  SAMPO  Miks Sampo Rosenlew? 
domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee